صدف نیوز- شماره مجوز: 83030

Category: ویترین نشریه

صدف ۹۸۵ منتشر شد

نشریه صدف ۹۸۵ منتشر شد

صدف ۹۸۵

نهصد و هشتاد و پنجمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف در ۸ صفحه با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، گزارش، فرهنگی و ادبی روز چهارشنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲ منتشر شد. “اگر نانوایی ها به شبکه گاز شهری متصل شوند، مصرف گاز مایع کاهش چشمگیری می یابد” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

نشریه صدف با مدیرمسئولی معصومه اکبری و سردبیری حسین فریدونی در بندرعباس منتشر می شود.

#صدف

ساعت: ۰۸:۵۸ بعد از ظهر - ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

بازدیدها: ۱۱

صدف ۹۸۴ منتشر شد

نشریه صدف ۹۸۴ منتشر شد

صدف ۹۸۴

نهصد و هشتاد و چهارمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف در ۸ صفحه با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، گزارش، فرهنگی و ادبی روز شنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ منتشر شد. “چرا رفاه مردم را مثل سیلندر گاز با معیار فوب خلیج فارس نمی سنجید؟” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

نشریه صدف با مدیرمسئولی معصومه اکبری و سردبیری حسین فریدونی در بندرعباس منتشر می شود.

#صدف

ساعت: ۰۲:۳۹ بعد از ظهر - ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

بازدیدها: ۱۹

صدف ۹۸۳ منتشر شد

نشریه صدف ۹۸۳ منتشر شد

صدف ۹۸۳

نهصد و هشتاد و سومین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف در ۸ صفحه با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، گزارش، فرهنگی و ادبی روز شنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۲ منتشر شد. “وعده آبفا برای تامین آب لافت و ۱۱ روستای قشم بزودی محقق می شود” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

نشریه صدف با مدیرمسئولی معصومه اکبری و سردبیری حسین فریدونی در بندرعباس منتشر می شود.

#صدف

ساعت: ۰۹:۳۳ قبل از ظهر - ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

بازدیدها: ۵۲

صدف ۹۸۲ منتشر شد

نشریه صدف ۹۸۲ منتشر شد

صدف ۹۸۲

نهصد و هشتاد و دومین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف در ۸ صفحه با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، گزارش، فرهنگی و ادبی روز شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲ منتشر شد. “باید تهدیدات فضای مجازی را به فرصت تبدیل کرد” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

نشریه صدف با مدیرمسئولی معصومه اکبری و سردبیری حسین فریدونی در بندرعباس منتشر می شود.

#صدف

ساعت: ۰۳:۴۶ بعد از ظهر - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

بازدیدها: ۷۷

صدف ۹۸۱ منتشر شد

نشریه صدف ۹۸۱ منتشر شد

صدف ۹۸۱

نهصد و هشتاد و یکمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی روز یکشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۲ منتشر شد. “۶۵ پروژه آبرسانی هرمزگان آماده بهره برداری است” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

نشریه صدف با مدیرمسئولی معصومه اکبری و سردبیری حسین فریدونی در بندرعباس منتشر می شود.

#صدف

ساعت: ۰۴:۴۸ بعد از ظهر - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

بازدیدها: ۱۱۱

صدف ۹۸۰ منتشر شد

نشریه صدف ۹۸۰ منتشر شد

صدف ۹۸۰

نهصد و هشتادمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف در ۸ صفحه با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، علمی، گوناگون، گزارش، فرهنگی و ادبی روز چهارشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۲ منتشر شد. “افتتاح و کلنگ زنی ۳ پروژه شهری در منطقه یک شهرداری بندرعباس” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

نشریه صدف با مدیرمسئولی معصومه اکبری و سردبیری حسین فریدونی در بندرعباس منتشر می شود.

#صدف

ساعت: ۰۳:۳۳ بعد از ظهر - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰

بازدیدها: ۱۲۴