شماره مجوز: 83030

Category: ویترین نشریه

صدف ۸۳۳ منتشر شد

نشریه صدف ۸۳۳ منتشر شد

صدف ۸۳۳

هشتصد و سی و سومین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی و … روز چهارشنبه اول بهمن ماه ۱۳۹۹ منتشر شد. “جزییات سوقصد به جان مدیر عامل منطقه آزاد قشم از زبان دادستان” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

ساعت: ۰۳:۳۵ بعد از ظهر – ۹۹/۱۱/۰۲

صدف ۸۳۲ منتشر شد

نشریه صدف ۸۳۲ منتشر شد

صدف ۸۳۲

هشتصد و سی و دومین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روز دوشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹ منتشر شد. “طرح اصلاح قانون مناطق آزاد در دستور کار مجلس است” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه می باشد.

ساعت: ۰۶:۳۲ بعد از ظهر – ۹۹/۱۰/۲۲

صدف ۸۳۱ منتشر شد

نشریه صدف ۸۳۱ منتشر شد

صدف ۸۳۱

هشتصد و سی و یکمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگ و ادبی روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹ منتشر شد. “خبر خوش برای بانوان صیاد هنگامی” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

#صدف

ساعت: ۰۱:۴۶ بعد از ظهر – ۹۹/۱۰/۱۸

صدف ۸۳۰ منتشر شد

نشریه صدف ۸۳۰ منتشر شد

صدف ۸۳۰

هشتصد و سی امین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، گزارش و … روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹ منتشر شد. “توسعه حمل و نقل عمومی جزو نیازهای اساسی شهر بندرعباس است” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

ساعت: ۰۷:۱۸ بعد از ظهر – ۹۹/۱۰/۱۰

صدف ۸۲۹ منتشر شد

نشریه صدف ۸۲۹ منتشر شد

صدف ۸۲۹

هشتصد و بیست و نهمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، گزارش و .. روز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۹ منتشر شد. “تقدیر وزیر نیرو از مدیر عامل شرکت برق منطقه ای هرمزگان” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

#صدف_نشریه

ساعت: ۰۴:۲۰ بعد از ظهر – ۹۹/۱۰/۰۷

صدف ۸۲۸ منتشر شد

نشریه صدف ۸۲۸ منتشر شد

صدف ۸۲۸

هشتصد و بیست و هشتمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی روز سه شنبه دوم دی ماه ۱۳۹۹ منتشر شد. “تقدیر مدیران صنعت گاز هرمزگان از پرستاران بهداشت و درمان شهرک فجر” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

ساعت: ۰۷:۵۰ قبل از ظهر – ۹۹/۱۰/۰۲