شماره مجوز: 83030

Category: ویترین نشریه

صدف ۸۱۵ منتشر شد

نشریه صدف ۸۱۵ منتشر شد

صدف ۸۱۵

هشتصد و پانزدهمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی و گزارش در تاریخ یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۹ منتشر شد. “رونق و آبادانی شهرستان بستک با گاز طبیعی” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

صدف ۸۱۴ منتشر شد

نشریه صدف ۸۱۴ منتشر شد

صدف ۸۱۴

هشتصد و چهاردهمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۹ منتشر شد. “سالنامه آماری شهرداری بندرعباس منتشر می‌شود” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

ساعت: ۱۰:۵۰ بعد از ظهر – ۹۹/۰۷/۲۳

صدف ۸۱۳ منتشر شد

نشریه صدف ۸۱۳ منتشر شد

صدف ۸۱۳

هشتصد و سیزدهمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف در ۸ صفحه با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی، گزارش و … روز یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۹ منتشر شد. “زندان سلامت می کنند، جان را غلامت می کنند” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است که با مطالب ویژه ای به مناسبت درگذشت استاد محمدرضا شجریان انتشار یافته است.

ساعت: ۰۹:۲۹ بعد از ظهر – ۹۹/۰۷/۲۰

صدف ۸۱۲ منتشر شد

نشریه صدف ۸۱۲ منتشر شد

صدف ۸۱۲

هشتصد و دوازدهمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف در ۸ صفحه با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی، گزارش و … روز شنبه ۱۲ مهرماه ۱۳۹۹ منتشر شد. “گاز شهری وارد بهشت هرمزگان شد” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

 

صدف ۸۱۱ منتشر شد

نشریه صدف ۸۱۱ منتشر شد

صدف ۸۱۱

هشتصد و یازدهمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … روز چهارشنبه ۲ مهرماه ۱۳۹۹ منتشر شد. “هفته دفاع مقدس یادآور ایستادگی در برابر متجاوزان است” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

ساعت: ۱۰:۳۵ بعد از ظهر – ۹۹/۰۷/۰۲

صدف ۸۱۰ منتشر شد

نشریه صدف ۸۱۰ منتشر شد

صدف ۸۱۰

هشتصد و دهمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۹ منتشر شد. “ویروس کرونا موجب کاهش درآمدهای شهرداری شده است” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

ساعت: ۱۰:۱۲ بعد از ظهر – ۹۹/۰۶/۲۸