شماره مجوز: 83030

Category: ویترین نشریه

صدف ۸۷۱ منتشر شد

نشریه صدف ۸۷۱ منتشر شد

صدف ۸۷۱

هشتصد و هفتاد و یکمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی روز چهارشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ منتشر شد. “درخشش اتاق بازرگانی هرمزگان در جشنواره شهید رجایی” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

#صدف

ساعت: ۰۴:۵۹ بعد از ظهر - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

صدف ۸۷۰ منتشر شد

نشریه صدف ۸۷۰ منتشر شد

صدف ۸۷۰

هشتصد و هفتادمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف در ۸ صفحه با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی و … روز یکشنبه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۰ منتشر شد. “احداث ۳۲۴ کیلومتر راه در بشاگرد” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

#صدف

ساعت:۰۵:۱۸ بعد از ظهر - ۱۴۰۰/۰۶/۱۸

صدف ۸۶۹ منتشر شد

نشریه صدف ۸۶۹ منتشر شد

صدف ۸۶۹

هشتصد و شصت و نهمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ادبی روز یکشنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ منتشر شد. “توسعه سواحل مکران اثرگذار در توسعه تجارت و اشتغال پایدار” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

#صدف

ساعت:۰۳:۱۲ بعد از ظهر – ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

صدف ۸۶۸ منتشر شد

نشریه صدف ۸۶۸ منتشر شد

صدف ۸۶۸

هشتصد و شصت و هشتمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، گزارش و … روز سه شنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۰ منتشر شد. “۱۰ طرح عمرانی در قشم به ثمر نشست” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

#صدف

ساعت: ۰۵:۱۵ بعد از ظهر – ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

صدف ۸۶۷ منتشر شد

نشریه صدف ۸۶۷ منتشر شد

صدف ۸۶۷

هشتصد و شصت و هفتمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف با مطالب متنوع خبری، گزارش، سیاسی و اجتماعی در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۰ منتشر شد. “ایران یک هفته تعطیل شد” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

#صدف

ساعت: ۱۲:۰۹ قبل از ظهر – ۱۴۰۰/۰۵/۲۶

صدف ۸۶۶ منتشر شد

نشریه صدف ۸۶۶ منتشر شد

صدف ۸۶۶

هشتصد و شصت و ششمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف با مطالب متنوع خبری، سیاسی، فرهنگی و ادبی روز شنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰ منتشر شد. “مهدی نوبانی شهردار بندرعباس شد” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

#صدف

ساعت: ۰۶:۳۳ بعد از ظهر – ۱۴۰۰/۰۵/۲۳