شماره مجوز: 83030

Category: ویترین نشریه

صدف ۸۹۲ منتشر شد

نشریه صدف ۸۹۲ منتشر شد

صدف ۸۹۲

هشتصد و نود و دومین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی روز دوشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ منتشر شد. “دستاوردهای سفر رییس جمهور به استان هرمزگان” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

#صدف

ساعت: ۰۳:۳۰ بعد از ظهر - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴

صدف ۸۹۱ منتشر شد

نشریه صدف ۸۹۱ منتشر شد

صدف ۸۹۱

هشتصد و نود و یکمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ادبی روز چهارشنبه ۲۲ دیماه ۱۴۰۰ منتشر شد. “۲۵۰۰ میلیارد تومان برآورد خسارتهای سیل در هرمزگان” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

#صدف

ساعت: ۰۹:۲۷ بعد از ظهر - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

صدف ۸۹۰ منتشر شد

نشریه صدف ۸۹۰ منتشر شد

صدف ۸۹۰

هشتصد و نودمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی و گزارش روز چهارشنبه ۱۵ دیماه ۱۴۰۰ منتشر شد. “اهالی هرمزگان در محاصره سیل” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

#صدف

ساعت: ۱۰:۵۷ بعد از ظهر - ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

صدف ۸۸۹ منتشر شد

نشریه صدف ۸۸۹ منتشر شد

صدف ۸۸۹

هشتصد و هشتاد و نهمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی روز یکشنبه ۱۲ دیماه ۱۴۰۰ منتشر شد. “آمادگی کامل شهرداری بندرعباس برای مقابله با سیل و بحران احتمالی” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

#صدف

ساعت: ۰۹:۲۵ بعد از ظهر - ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

صدف ۸۸۸ منتشر شد

نشریه صدف ۸۸۸ منتشر شد

صدف ۸۸۸

هشتصد و هشتاد و هشتمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف در ۸ صفحه با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، سلامت، فرهنگی و ادبی روز سه شنبه ۷ دیماه ۱۴۰۰ منتشر شد. “چرا به داد معلمان نمی رسید” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

#صدف

ساعت:۰۶:۵۱ بعد از ظهر - ۱۴۰۰/۱۰/۰۷

صدف ۸۸۷ منتشر شد

نشریه صدف ۸۸۷ منتشر شد

صدف ۸۸۷

هشتصد و هشتاد و هفتمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی روز چهارشنبه اول دیماه ۱۴۰۰ منتشر شد. “تحولات قضایی در استان هرمزگان خارق العاده است” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

#صدف

ساعت: ۰۹:۵۳ بعد از ظهر - ۱۴۰۰/۱۰/۰۱