سایت صدف نیوز- شماره مجوز: 83030

Category: ویترین نشریه

صدف ۱۰۰۹ منتشر شد

نشریه صدف ۱۰۰۹ منتشر شد

صدف ۱۰۰۹

هزار و نهمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، گزارش، فرهنگی و ادبی روز سه شنبه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۳ منتشر شد. “انتخابات نمایش تعلق خاطر ملی میهنی به نظام و وحدت ملی است” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

نشریه صدف با مدیرمسئولی معصومه اکبری و سردبیری حسین فریدونی در بندرعباس منتشر می شود.

#صدف

ساعت: ۰۵:۳۴ بعد از ظهر - ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

Views: 10

صدف ۱۰۰۸ منتشر شد

نشریه صدف ۱۰۰۸ منتشر شد

صدف ۱۰۰۸

هزار و هشتمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف در ۸ صفحه با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، گزارش، فرهنگی و ادبی روز سه شنبه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۳ منتشر شد. “بهره برداری از ۹ پروژه شهری عیدانه به مناسبت دهه امامت و ولایت در بندرعباس” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

نشریه صدف با مدیرمسئولی معصومه اکبری و سردبیری حسین فریدونی در بندرعباس منتشر می شود.

#صدف

ساعت: ۰۲:۳۱ بعد از ظهر - ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

Views: 20

صدف ۱۰۰۷ منتشر شد

نشریه صدف ۱۰۰۷ منتشر شد

صدف ۱۰۰۷

هزار و هفتمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف در ۸ صفحه با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، گزارش، فرهنگی و ادبی روز شنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۳ منتشر شد. “چرا باید در انتخابات شرکت کنیم؟” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

نشریه صدف با مدیرمسئولی معصومه اکبری و سردبیری حسین فریدونی در بندرعباس منتشر می شود.

#صدف

ساعت: ۰۹:۲۴ بعد از ظهر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۶

Views: 17

صدف ۱۰۰۶ منتشر شد

نشریه صدف ۱۰۰۶ منتشر شد

صدف ۱۰۰۶

هزار و ششمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف در ۸ صفحه با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، گزارش، فرهنگی و ادبی روز چهارشنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۳ منتشر شد. “انتخابات عرصه سربلندی نظام جمهوری اسلامی ایران است” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

نشریه صدف با مدیرمسئولی معصومه اکبری و سردبیری حسین فریدونی در بندرعباس منتشر می شود.

#صدف

ساعت: ۰۹:۰۸ قبل از ظهر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

Views: 18

صدف ۱۰۰۵ منتشر شد

نشریه صدف ۱۰۰۵ منتشر شد

صدف ۱۰۰۵

هزار و پنجمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف در ۸ صفحه با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی روز پنج شنبه اول خردادماه ۱۴۰۳ منتشر شد. “راه شهیدان خدمت با ثبت رکوردهای تولید ادامه دارد” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

نشریه صدف با مدیرمسئولی معصومه اکبری و سردبیری حسین فریدونی در بندرعباس منتشر می شود.

#صدف

ساعت: ۱۰:۳۱ قبل از ظهر - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

Views: 23

صدف ۱۰۰۴ منتشر شد

نشریه صدف ۱۰۰۴ منتشر شد

صدف ۱۰۰۴

هزار و چهارمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی روز سه شنبه اول خردادماه ۱۴۰۳ منتشر شد. “شهادت رییس جمهور محترم و هیات همراه داغ بزرگی است” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

نشریه صدف با مدیرمسئولی معصومه اکبری و سردبیری حسین فریدونی در بندرعباس منتشر می شود.

#صدف

ساعت:۱۰:۲۱ قبل از ظهر - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

Views: 26