صدف نیوز- شماره مجوز: 83030

Category: ویترین نشریه

صدف ۲۸۳ منتشر شد

نشریه صدف ۲۸۳ منتشر شد

صدف 283

صدف ۲۸۳

دهمین شماره صدف قشم که شماره  ۲۸۳ صدف محسوب می شود در تاریخ شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۱ در ۴ صفحه با مطالبی متنوع منتشر گردید.

Visits: 1

صدف ۲۸۲ منتشر شد

نشریه صدف ۲۸۲ منتشر شد

sadaf 282

sadaf 282

دویست و هشتاد و دومین شماره نشریه صدف در ۴ صفحه با مطالب متنوع خبری، ورزشی، حوادث و گزارش و… در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۱ منتشر شد. عنوان اصلی این شماره صدف گاز رسانی به ۱۷ هزار خانوار هرمزگانی است و همچنین در گزارشی از قول شهردار بندرعباس نوشته که تحولات شهر بندرعباس در همه عرصه ها چشمگیر است. سلطانزاده افزوده: برج فانوس تا قبل از پایان سال در بندرعباس کلنگ زنی می شود. وی در ضمن گفته که بازار روز به بازار حسین آباد و صادقیه منتقل می شود.

نشریه صدف به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی عبدالحمید دلشاد و سردبیری حسین فریدونی در بندرعباس منتشر می شود.

Visits: 1

صدف ۲۸۱ منتشر شد

نهمین شماره صدف قشم منتشر شد

صدف 281

صدف ۲۸۱

نهمین شماره صدف قشم که شماره ۲۸۱ نشریه صدف محسوب می شود در ۴ صفحه با مطالب متنوع خبری ، فرهنگی و اجتماعی در تاریخ پنجشنبه ۲۱ دی ماه منتشر شد. عنوان اصلی این شماره صدف قشم “گردشگری اساس توسعه اقتصادی و فرهنگی جزیره هنگام است” می باشد.

Visits: 1

صدف ۲۸۰ منتشر شد

نشریه صدف ۲۸۰ منتشر شد

صدف 280

صدف ۲۸۰

عنوان اصلی شماره ۲۸۰ نشریه صدف سخنان سردار محمدی یگانه فرمانده انتظامی استان هرمزگان است که گفته “احساس امنیت در هرمزگان پایین است”. دیگر عناوین این شماره صدف سخنان استاندار هرمزگان در مورد توانمندیهای صنعتی استان، سخنان شهردار بندرعباس در مورد پل هوایی چهارراه رسالت و سخنان مدیر عامل آب و فاضلاب هرمزگان در مورد دلیل طولانی شدن اجرای طرح فاضلاب بندرعباس است که عدم تخصیص به موقع منابع اعتباری ذکر شده است. این نشریه در ۴ صفحه در تاریخ سه شنبه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۱ منتشر گردیده است.

Visits: 7

صدف ۲۷۹ منتشر شد

نشریه صدف ۲۷۹ منتشر شد

صدف 279

صدف ۲۷۹

شماره ۲۷۹ نشریه صدف با مطالب متنوع خبری، اجتماعی، ورزشی، فرهنگی و هنری در ۴ صفحه در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۱ منتشر شد. صاحب امتیاز و مدیر مسئول این نشریه عبدالحمید دلشاد و سردبیر آن حسین فریدونی است.

Visits: 11

صدف ۲۷۸ منتشر شد

هشتمین شماره صدف قشم منتشر شد

صدف 278

صدف ۲۷۸

شماره ۲۷۸ نشریه صدف که هشتمین شماره ویژه نامه قشم محسوب می شود به کوشش ایرج اعتمادی در ۴ صفحه با مطالبی خبری، فرهنگی و هنری و … در تاریخ ۱۲ دیماه ۱۳۹۱ منتشر گردید. صاحب امتیاز و مدیر مسئول این نشریه مهندس عبدالحمید دلشاد هستند و با سردبیری حسین فریدونی انتشار می یابد.

Visits: 9