صدف نیوز- شماره مجوز: 83030

Category: ویترین نشریه

صدف ۹۹۱ منتشر شد

نشریه صدف ۹۹۱ منتشر شد

صدف ۹۹۱

نهصد و نود و یکمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف در ۸ صفحه با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی، گزارش و گوناگون روز سه شنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲ منتشر شد. “نخستین تولید کننده فولاد سبز در ایران خواهیم شد” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

نشریه صدف با مدیرمسئولی معصومه اکبری و سردبیری حسین فریدونی در بندرعباس منتشر می شود.

#صدف

ساعت: ۰۶:۰۵ بعد از ظهر - ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

Visits: 77

صدف ۹۹۰ منتشر شد

نشریه صدف ۹۹۰ منتشر شد

صدف ۹۹۰

نهصد و نودمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف در ۸ صفحه با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و گزارش روز یکشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲ منتشر شد. “جهاد آبرسانی در هرمزگان ادامه دارد” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

نشریه صدف با مدیرمسئولی معصومه اکبری و سردبیری حسین فریدونی در بندرعباس منتشر می شود.

#صدف

ساعت: ۰۶:۳۹ بعد از ظهر - ۱۴۰۲/۱۰/۱۷

Visits: 89

صدف ۹۸۹ منتشر شد

نشریه صدف ۹۸۹ منتشر شد

صدف ۹۸۹

نهصد و هشتاد و نهمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف در ۸ صفحه با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، گزارش، فرهنگی و ادبی و مقالات روز دوشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۲ منتشر شد. “فاطمه (س) الگوی زنان در تمام دوران” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

نشریه صدف با مدیرمسئولی معصومه اکبری و سردبیری حسین فریدونی در بندرعباس منتشر می شود.

#صدف

ساعت: ۰۷:۰۳ بعد از ظهر - ۱۴۰۲/۱۰/۱۱

Visits: 110

صدف ۹۸۸ منتشر شد

نشریه صدف ۹۸۸ منتشر شد

صدف ۹۸۸

نهصد و هشتاد و هشتمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف در ۸ صفحه با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، گزارش، فرهنگی و ادبی روز سه شنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۲ منتشر شد. “اقتصاد دریامحور نیازمند حمایت است” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

نشریه صدف با مدیرمسئولی معصومه اکبری و سردبیری حسین فریدونی در بندرعباس منتشر می شود.

#صدف

Visits: 135

صدف ۹۸۷ منتشر شد

نشریه صدف ۹۸۷ منتشر شد

صدف ۹۸۷

نهصد و هشتاد و هفتمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، گزارش، فرهنگی و ادبی روز سه شنبه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۲ منتشر شد. “هرمزگان مهد هنر و مهربانی است” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

نشریه صدف با مدیرمسئولی معصومه اکبری و سردبیری حسین فریدونی در بندرعباس منتشر می شود.

#صدف

ساعت: ۱۰:۴۵ بعد از ظهر - ۱۴۰۲/۰۹/۲۱

Visits: 193

صدف ۹۸۶ منتشر شد

نشریه صدف ۹۸۶ منتشر شد

صدف ۹۸۶

نهصد و هشتاد و ششمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف در ۸ صفحه با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، گزارش، فرهنگی و ادبی روز شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۲ منتشر شد. “۱۰ هزار واحد مسکونی هرمزگان آماده بهره برداری در سفر ریاست جمهوری است” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

نشریه صدف با مدیرمسئولی معصومه اکبری و سردبیری حسین فریدونی در بندرعباس منتشر می شود.

#صدف

ساعت: ۰۷:۲۰ بعد از ظهر - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸

Visits: 203