سایت صدف نیوز- شماره مجوز: 83030

طرح تفصیلی مغایرت ‌های اساسی با طرح جامع شهر بندرعباس دارد

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب کرد:

طرح تفصیلی مغایرت ‌های اساسی با طرح جامع شهر بندرعباس دارد

طرح جامع شهر بندرعباس

صدف نیوز/ امیرحارث رحیمی

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی نامه شماره شماره۸۰۳۷/۳۰۰  مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ خطاب به استاندار و رئیس ‌شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان هرمزگان از اعلام مغایرت ‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر بندرعباس خبر داد.

فرزانه صادق ‌مالواجرد در این نامه اعلام کرد: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ موضوع مغایرت‌ های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر بندرعباس (ضوابط و مقررات) که عمدتاً در دو محور ظرفیت جمعیت‌ پذیری و تغییرات سطوح کاربری شهری با طرح جامع ایجاد شده است را بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان هرمزگان و با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ کمیته فنی شماره ۱ مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود اسناد طرح تفصیلی با اعمال اصلاحات به شرح زیر پس از اخذ مصوبه جدید کمیسیون ماده ۵ توسط استاندار محترم ابلاغ شود.

الف ـ کلیات:

۱ ـ محدوده طرح تفصیلی مطابق با پیشنهاد شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان در سطحی معادل ۶۷۸۰ هکتار برای جمعیت حدود یک میلیون نفر و افق ۱۴۱۰ مطابق مصوبه طرح جامع و مصوبات قبلی شورای عالی مورد تأیید قرار گرفت.

۲ـ بر اساس اطلاعات ارائه شده ظرفیت جمعیت ‌پذیری طرح تفصیلی با فرض بهره‌ گیری همه قطعات از ضوابط احداث بنا در طرح تفصیلی تا حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار  نفر بالغ خواهد شد که لازمست در منطقه ۲ شهر به جهت تأمین حداقل سرانه‌های خدماتی پشتیبان سکونت تعدیل شود.

۳ـ حد بستر در سرتاسر نوار ساحلی در اجرای تکلیف مقرر در مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ شورای عالی، توسط شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان تعیین و حریم ۶۰ متر بعد از آن با کاربری حریم بدون درج هرگونه کاربری مغایر تثبیت شود.

۴ـ با توجه به کمبود سرانه آموزشی در مقیاس محله در کل شهر (غالب نواحی)، لازمست سطح کاربری مذکور به نحو مقتضی (از طریق سایر سرانه ‌های خدماتی مازاد یا کاهش سطوح مسکونی) تا حداقل استاندارد تأمین شود. همچنین با توجه به اینکه بسیاری از کاربری ‌های خدماتی دیگر در آستانه حداقلی قرار دارند، ضمن تأکید بر اتخاذ تدابیر سختگیرانه توسط کمیسیون در خصوص هرگونه تغییر کاربری خدماتی، مقرر می‌ شود در جهت افزایش تحقق ‌پذیری آنها، لایه تثبیت کاربری خدماتی به اسناد طرح تفصیلی افزوده شود. همچنین لازم است در اسرع وقت سند بلندمرتبه ‌سازی شهر در انطباق با مصوبه شورای عالی پس از اخذ مصوبه استانی به دبیرخانه شورای عالی ارسال شود.

۵ ـ در کلیه اسناد طرح، محدوده بافت تاریخی از محدوده‌ های بافت فرسوده و ناکارآمد شهر مجزا و ضوابط احداث بنا در آنها به ضوابط اعلامی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مستند شود.

ب ـ اصلاحات زیر در اسناد طرح تفصیلی لحاظ شود:

ـ منطقه یک:

۱ـ بستر و حرائم کمی و کیفی مسیل‌ها و خورهای “دامایی” و “شیلات” بر اساس اعلام نظر شرکت آب منطقه ‌ای، در اسناد طرح تفصیلی اعمال و از درج هر گونه کاربری در بستر و حریم کمی آبراهه‌های مذکور خودداری شود.

۲ـ محدوده اراضی موسوم به “موشکی” و “تفنگداران دریایی” با کاربری نظامی تثبیت شود.

۳ـ حریم خط لوله گاز در اراضی واقع در شمال ناحیه ۲ منطقه ۱ دقیقاً مطابق اعلام نظر شرکت گاز اعمال شود. بدیهی است به تصریح بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱ شورای عالی هرگونه اقدام در اراضی دولتی الحاقی موسوم به ۱۵۰ هکتاری موکول و موقوف به جابجایی خط لوله خواهد بود.

۴ـ حداکثر تراکم ساختمانی در محله نخل ناخدا (ناحیه یک منطقه یک) تا حد عدم مغایرت با استانداردهای پروازی فرودگاه تعدیل شود. همچنین با توجه به مجاورت سکونتگاه غیر رسمی سنگ ‌کن (در خارج محدوده) با فرودگاه، بر تشدید نظارت بر ساخت و سازهای غیرقانونی در این منطقه و اتخاذ تدابیر بازآفرینی و ساماندهی توسط ستاد بازآفرینی استان تأکید می ‌شود.

ـ منطقه دو:

۱ـ بر اساس اطلاعات ارائه شده، سرانه همه کاربری ‌های پشتیبان سکونت در این منطقه از حداقل استاندارد مورد نیاز کمتر و وضعیت بحرانی است. این در حالیست که بر اساس طرح مصوب ظرفیت جمعیت‌ پذیری این منطقه قریب ۳۵ درصد نسبت به وضع موجود افزایش پیدا کرده است، لذا لازم است با اتخاذ تدابیر مختلف (از جمله کاهش سقف تراکم، افزایش اندازه قطعه، مشمول ضوابط، افزایش نصاب تفکیک و افزایش سرانه فضای باز و …) جمعیت‌ پذیری منطقه تا حد ممکن کاهش یابد.

۲ـ بستر و حرائم کمی و کیفی خور “گور سوزان” بر اساس اعلام نظر شرکت آب منطقه ‌ای، در اسناد طرح تفصیلی اعمال و از درج هرگونه کاربری در بستر و حریم کمی آبراهه مذکور خودداری شود.

ـ منطقه سه:

۱ـ بستر و حرائم کمی و کیفی مسیل (واقع در ادامه اراضی موسوم به پیامبر اعظم) بر اساس اعلام نظر شرکت آب منطقه ‌ای در اسناد طرح تفصیلی اعمال و از درج هر گونه کاربری در بست در بستر و حریم کمی آبراهه مذکور خودداری شود.

۲ـ اراضی مربوط به پادگان نظامی واقع در غرب منطقه ۳ تحت کاربری نظامی تثبیت شود.

ـ منطقه چهار:

با توجه به تداخل طرح‌ های تفکیکی مصوب قبلی با حریم و بستر مسیل ‌ها و آبراهه (بر اساس اعلام نظر آب منطقه‌ای) مقرر شد با هماهنگی و نظارت استانداری، شرکت آب منطقه ‌ای و اداره کل راه و شهرسازی تدابیر لازم جهت رفع تداخل مذکور اتخاذ شود. بدیهی است در هر صورت هرگونه توسعه شهری برای عرصه‌ هایی که بنا به نظر نهایی آب منطقه ‌ای بستر یا حریم مسیل یا آبراهه تشخیص داده می ‌شود ممنوع خواهد بود.

ساعت: ۱۱:۰۹ بعد از ظهر - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴

Views: 105

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *