شماره مجوز: 83030

نشریه صدف شماره ۲۶۷

شماره ۲۶۷ نشریه صدف در ۴ صفحه با مطالبی متنوع در تاریخ ۱۹ مهرماه ۱۳۹۱ منتشر شد.

← ادامه خبر …

نشریه صدف شماره ۲۶۶

شماره ۲۶۶ نشریه صدف در ۴ صفحه با مطالبی متنوع در تاریخ ۶ مهرماه ۱۳۹۱منتشر شد.

← ادامه خبر …

بچه های جبهه و جنگ کجایید؟

جنگ امروز ما با دشمن، جنگ فرهنگی است!

بچه های جبهه و جنگ کجایید؟ باور کنید جنگ تمام نشده است. ما هنوز هم در حال جنگ هستیم. شاید صدای شلیک تفنگ و انفجار خمپاره و موشک به گوش نرسد اما جنگ تمام نشده است. بچه های سنگر! بیایید که جنگ امروز ما با دشمن، جنگ فرهنگی یا همان جنگ نرم است و گلوله های این جنگ خطرناک تر است.

← ادامه خبر …