سایت صدف نیوز- شماره مجوز: 83030

نحوه اعتراض به ثبت ملک در اداره ثبت

نحوه اعتراض به ثبت ملک در اداره ثبت

نحوه اعتراض به ثبت ملک

صدف نیوز/ امیرحارث رحیمی روزنامه نگار و پژوهشگر(کارشناس حرفه ای حقوق ثبتی)

شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که چگونه می توان به ثبت ملک اعتراض کرد و برای اعتراض به ثبت ملک از کجا باید اقدام کرد.

با توجه به اهمیت موضوع صدور سند مالکیت و در جهت جلوگیری از تضییع حق، آگاهی داشتن از قوانین و مقررات ثبتی می تواند به شما در نحوه اعتراض به ثبت ملک در اداره ثبت کمک کند.

هر شخصی که ملکی دارد که تا کنون ثبت نشده و سند برای آن صادر نشده، می تواند با ارائه استشهادیه محلی و برگ خریداری (قولنامه و مبایعه نامه) به اداره ثبت محل خود، مراجعه و تقاضای ثبت آن ملک و صدور سند مالکیت را نماید، اداره ثبت پس از تشکیل پرونده و بررسی سوابق ثبتی ملک و بازدید از ملک (معاینه محل) و تنظیم صورتجلسه احراز تصرف نسبت به تعیین شماره پلاک ثبتی ملک و انتشار آگهی اقدام می کند که آگهی ها در سه مرحله شامل آگهی نوبتی (نوبت اول و نوبت دوم) و آگهی تحدید حدود عمومی منتشر می شود و سپس نوبت برای تحدید حدود ملک تعیین و در تاریخ مقرر کارشناسان ثبت (نماینده و نقشه بردار) از ملک بازدید و چنانچه اعتراضی وجود نداشته باشد و مهلت اعتراض سپری شده باشد و یا اینکه اعتراض ها تعیین تکلیف شده باشد نسبت به ثبت ملک در دفتر املاک اقدام و سند مالکیت ملک مزبور صادر می گردد.

چنانچه ملک متعلق به شما توسط شخص دیگری تقاضای ثبت شده باشد و یا در آن ملک دارای حق و حقوق باشید در جهت جلوگیری از تضییع حق چه اقدامی باید انجام داد و چگونه می توان به ثبت ملک اعتراض کرد و برای اعتراض به ثبت ملک از کجا باید اقدام کرد.

الف) اعتراض پس از انتشار آگهی و در مهلت قانونی؛

طبق قانون ثبت مهلت اعتراض از انتشار اولین آگهی نوبتی به مدت ۹۰ روز می باشد و چنانچه به ثبت ملک توسط دیگری معترض می باشید باید در مهلت تعیین شده با مراجعه به ثبت محل به صورت کتبی اعتراض خود را اعلام نمایید و پس از ثبت اعتراض در اداره ثبت می بایست ظرف مهلت یکماه از تاریخ اعتراض به دادگاه ذیصلاح مراجعه و تقدیم دادخواست نمایید و گواهی مبنی بر تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل ارائه نمایید، در این صورت تا تعیین تکلیف اعتراض و صدور دادنامه از مرجع قضایی از ثبت ملک بنام متقاضی خودداری می گردد.

ب) اعتراض قبل از انتشار آگهی ها؛

چنانچه به ثبت ملک توسط شخص دیگر معترض می باشید اما تا کنون آگهی های مربوطه منتشر نشده است، در این صورت اداره ثبت به اعتراض شما رسیدگی نمی کند به این علت که هنوز مهلت اعتراض اعلام نشده است، لذا این اعتراض وجاهت قانونی ندارد و در اداره ثبت قابل ترتیب اثر نمی باشد، در چنین شرایطی معترض می بایست به مرجع قضایی مراجعه و با تقدیم دادخواست در جهت احقاق حق خود اقدام نماید و دادنامه های صادره از مرجع قضایی را به اداره ثبت محل ارائه نماید و در نتیجه ممکن است دادنامه مبنی بر ابطال عملیات ثبتی صادر گردد در این صورت اداره ثبت از صدور سند ملک بنام متقاضی خودداری و طبق دادنامه اقدام می نماید.

ج) اعتراض پس از اتمام مهلت ۹۰ روز از انتشار آگهی و قبل از صدور سند؛

اگر آگهی های درجهت ثبت ملک منتشر و مهلت ۹۰ روز از اولین انتشار آگهی سپری شده و تاکنون سند ملک صادر نشده باشد، در این صورت باز هم می شود از طریق اداره ثبت محل اعتراض کرد اما آیا به این اعتراض ترتیب اثر داده می شود و یا اینکه رد می گردد به نظر رئیس دادگاه عمومی آن محل بستگی دارد و درخصوص اعتراض های پس از مهلت قانونی طی نشست اداری با حضور رئیس دادگاه آن محل بررسی و به اعتراض رسیدگی می گردد چنانچه معترض مدرک و مستند مبنی بر تضییع حق ارائه نموده باشد با نظر رئیس دادگاه محل، اعتراض قابل ترتیب اثر می باشد در غیر اینصورت اعتراض معترض به دلیل خارج از مهلت قانونی بودن رد می گردد.

د) اعتراض پس از ثبت ملک و صدور سند؛

چنانچه به ملک که بنام شخص دیگری در اداره ثبت، ثبت شده و اهم از اینکه سند مالکیت بنام آن شخص صادر شده و یا در مرحله صدور سند مالکیت می باشد، در چنین شرایطی نمی توان در اداره ثبت به ملک مزبور اعتراض کرد و این اعتراض به ملک ثبت شده وجاهت قانونی ندارد و قابل ترتیب اثر در اداره ثبت نمی باشد، لذا در چنین شرایطی می بایست با تقدیم دادخواست در جهت احقاق حق از  مرجع قضایی اقدام کرد و چنانچه دادنامه مبنی بر ابطال سند صادر شده باشد، در این صورت اداره ثبت نسبت به ابطال سند اقدام می کند.

ه) اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی ملک؛

اگر اعتراض فقط به حدود ملک مورد ثبت یا حقوق ارتفاقی بوده، چنانچه به عنوان مالک ملک مجاور بخواهید اعتراض نمایید در هنگام بازدید کارشناسان ثبت (نماینده و نقشه بردار) جهت تحدید حدود ملک می توانید مراتب اعتراض خود را اعلام نمایید و همچنین ظرف مهلت یکماه از تنظیم صورتجلسه تحدید حدود (تاریخ بازدید کارشناسان ثبت) می توانید با مراجعه به ثبت محل، اعتراض خود را  کتبی اعلام نمایید و پس از ثبت اعتراض در اداره ثبت می بایست ظرف مهلت یکماه از تاریخ اعتراض به دادگاه ذیصلاح مراجعه و تقدیم دادخواست نمایید و گواهی مبنی بر تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل ارائه نمایید.

نکته:

در هر مرحله جهت ثبت ملک سه نوبت آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود و در این آگهی ها اطلاعات متقاضی ثبت ملک و همچنین مشخصات ملک مورد ثبت و محل آن منتشر می شود و این آگهی ها شامل آگهی نوبتی (نوبت اول و نوبت دوم) که به فاصله یکماه  منتشر می شود و آگهی تحدید حدود عمومی می شود که در این آگهی  تحدید حدود عمومی، تاریخ جهت بازدید کارشناسان ثبت جهت تنظیم صورتجلسه تحدید حدود ملک اعلام می گردد.

ساعت: ۰۸:۲۷ بعد از ظهر - ۱۴۰۱/۰۵/۰۴

Views: 747

One comment on “نحوه اعتراض به ثبت ملک در اداره ثبت

  1. مهدی دست فال گفت:

    درود بر صمد خان بشارت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *