سایت صدف نیوز- شماره مجوز: 83030

Category: ویترین نشریه

صدف ۱۰۰۴ منتشر شد

نشریه صدف ۱۰۰۴ منتشر شد

صدف ۱۰۰۴

هزار و چهارمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی روز سه شنبه اول خردادماه ۱۴۰۳ منتشر شد. “شهادت رییس جمهور محترم و هیات همراه داغ بزرگی است” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

نشریه صدف با مدیرمسئولی معصومه اکبری و سردبیری حسین فریدونی در بندرعباس منتشر می شود.

#صدف

ساعت:۱۰:۲۱ قبل از ظهر - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

Views: 12

صدف ۱۰۰۳ منتشر شد

نشریه صدف ۱۰۰۳ منتشر شد

صدف ۱۰۰۳

هزار و سومین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف در ۸ صفحه با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی، گزارش و … روز شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ منتشر شد. “۸ تفاهم نامه اقتصاد دریامحور در قشم امضاء شد” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

نشریه صدف با مدیرمسئولی معصومه اکبری و سردبیری حسین فریدونی در بندرعباس منتشر می شود.

#صدف

ساعت:۰۹:۱۶ قبل از ظهر - ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

Views: 15

صدف ۱۰۰۲ منتشر شد

نشریه صدف ۱۰۰۲ منتشر شد

صدف ۱۰۰۲

هزار و دومین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف در ۸ صفحه با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی، گزارش و … روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ منتشر شد. “افزایش ۲۷ درصدی ترانزیت خارجی در بخش کانتینری بندر شهید رجایی” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

نشریه صدف با مدیرمسئولی معصومه اکبری و سردبیری حسین فریدونی در بندرعباس منتشر می شود.

#صدف

ساعت: ۰۴:۱۴ بعد از ظهر - ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

Views: 21

صدف ۱۰۰۱ منتشر شد

نشریه صدف ۱۰۰۱ منتشر شد

صدف ۱۰۰۱

هزار و یکمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف در ۸ صفحه با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی، گزارش و … روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ منتشر شد. “اتاق بازرگانی هرمزگان با تعطیلی شنبه ها موافق است” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

نشریه صدف با مدیرمسئولی معصومه اکبری و سردبیری حسین فریدونی در بندرعباس منتشر می شود.

#صدف

ساعت: ۰۸:۲۸ بعد از ظهر - ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

Views: 23

صدف ۱۰۰۰ منتشر شد

نشریه صدف ۱۰۰۰ منتشر شد

صدف ۱۰۰۰

یک هزارمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف در ۸ صفحه با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی، گزارش و … روز دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳ منتشر شد. “ثبت رکوردهای روزانه، مقدمه تحقق جهش تولید است” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

نشریه صدف با مدیرمسئولی معصومه اکبری و سردبیری حسین فریدونی در بندرعباس منتشر می شود.

#صدف

ساعت: ۰۸:۲۹ دقیقه قبل از ظهر - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

Views: 25

صدف ۹۹۹ منتشر شد

 نشریه صدف ۹۹۹ منتشر شد

صدف ۹۹۹

نهصد و نود و نهمین شماره هفته نامه کثیرالانتشار صدف در ۸ صفحه با مطالب متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی، گزارش و … روز چهارشنبه ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۲ منتشر شد. “امنیت و رفاه گردشگران نوروزی در هرمزگان فراهم شده است” عنوان تیتر نخست این شماره نشریه است.

نشریه صدف با مدیرمسئولی معصومه اکبری و سردبیری حسین فریدونی در بندرعباس منتشر می شود.

#صدف

ساعت: ۰۶:۳۶ بعد از ظهر - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

Views: 34